De Geografie van Turkije

Ligging van Turkije
Turkije ligt tussen 25 en 45 (graden) O.L.v GR. en tussen 35 en 45 NB.
De oppervlakte van het land bedraagt ongeveer 815.000 km≤ en is daarmee 20 keer zo groot als Nederland.
Het aantal inwoners van Turkije is +- 80.000.000. De bevolkingsdichtheid is ongeveer 85 inwoners per vierkante kilometer.
Turkije is gelegen op 2 continenten. Ongeveer 3% ligt op het Europese continent en 97% op het Aziatische continent.
Beide delen worden gescheiden door de Zee van Marmara, de Dardanellen en de Bosporus, die de verbinding vormen tussen de Middellandse- en de Zwarte Zee. Het land is omgeven door vele wateren, bossen, bergen en landen.
Omdat Turkije precies op de grens ligt van 2 continenten, vinden er onder de oppervlakte af en toe seismische bewegingen plaats, die voelbaar worden gekenmerkt als aardbevingen. In het begin van het Tertiair, ongeveer 60 miljoen jaar gelden vond een botsing plaats tussen de Euraziatische en de Arabische aardschol en ontstond er een groot aantal bergketens.

Bergen in Turkije
In het noorden is het Pontische gebergte het grootste bergmassief, in het zuiden, het Taurus gebergte. Deze bergmassieven schermen vanaf die tijd de Anatolische hoogvlakte af van de zee. Als gevolg van de botsing van de aardschollen is de hoogvlakte zelf overwegend oost-west geplooid en vindt men tussen de lage bergruggen brede ver doorlopende dalen. In het quartair, de huidige geologische periode, die 2 miljoen jaar geleden begon, werd de verbinding tussen het Europese en Aziatische deel van Turkije verbroken doordat de toenmalige rivierdalen van de Bosporus en de Dardanellen overstroomd werden door de EgeÔsche zee en de huidige zee-engten ontstonden. De vrijwel permanente activiteit van de aardkost heeft in Turkije gezorgd voor een grote verscheidenheid aan landschappen
 
De ZeeŽn
Turkije is omringd door vele zeeŽn. In het noorden de Zwarte Zee en het westen de EgeÔsche zee, in het zuiden de Middellandse zee, en in het noordwesten van het land, de zee van Marmara. Deze laatste is gesitueerd tussen de Zwarte Zee en de EgeÔsche Zee. De zee van Marmara is de grootste binnenzee van de wereld en heeft 2 doorgangen naar andere zeeŽn. In het noordelijke deel van de Marmara is de doorgang naar de Zwarte Zee. In het zuidwestelijk gedeelte van de Zee van Marmara bevindt zich de doorgang tot de EgeÔsche Zee, die de Dardanellen wordt genoemd. Beide doorgangen zijn op natuurlijke wijze ontstaan. De Dardanellen is geschiedkundig ook van belang, aangezien hier vele oorlogen zijn gevoerd, o.a. de slag om de legendarische stad Troje. De Zwarte Zee, in het noorden, ligt qua zeespiegel, ten opzichte van de Middellandse Zee, ongeveer 15 cm hoger. Dit wordt o.a. veroorzaakt door het zeer lange en aanhoudende regenseizoen in het Zwarte Zee gebied. Rivieren en meren lopen vol en zorgen op hun beurt weer dat de Zwarte Zee continue wordt gevuld. Door de hogere ligging van de Zwarte Zee t.o.v. de Middellandse Zee is er gedurende een groot gedeelte van het jaar een voortdurende stroming vanuit de Zwarte Zee naar de Middellandse Zee. Deze watervloed stroomt als eerste door de Bosporus, daarna de zee van Marmara en tenslotte via de EgeÔsche Zee naar de Middellandse Zee.

Meren
In Turkije zijn ongeveer 27 grote meren en 100 kleinere meren. Het grootste meer in het land is het Van-meer. Het oppervlakte is meer dan 3700 km2 en ligt ten opzichte van de zeespiegel op een hoogte van 1718 meter in het zuidoosten van het land. In tegenstelling tot Nederlandse wateren en zeeŽn is hier geen sprake van zout of zoetwater, maar van een Sodameer. Het water van het meer bevat sodium-sulfur. Het 2e grote meer van Turkije, iets centraler gelegen, in het binnenland, wordt het Tuz GŲlŁ (Zoutmeer) genoemd. De oppervlakte van het meer is 1.700 km2 en het is een zoutwater meer. Het zoutmeer heeft een gemiddelde diepte van 15 a 20 centimeter. Tijdens de zomermaanden in het binnenland, waar een continentaal klimaat heerst, verdampt het water van het meer en komt het zout dat op de bodem ligt, geheel vrij te liggen. In de zomermaanden ontstaat er een groot zoutwoestijn. Hieruit wint Turkije een deel van zijn jaarlijks verbruikte tafelzout. In de wintermaanden valt er veel neerslag, zodat het meer weer gevuld wordt met water.

Zuivere Bronnen- en Mineralen
In Turkije zijn er meer dan 500 plekken in het land van water met geneeskundige mineraal bronnen. Deze wateren bevatten verschillende mineralen, zoals bicarbonaten, sulfur, sulfaat, chloride, etc. Zij staan erom bekend dat een geneeskrachtige werking uitgaat van deze bronnen. Vele aandoeningen zouden hier kunnen genezen op een natuurlijke manier. De meeste van deze warmwaterbronnen bevinden zich in de bossen of de bergen, waarmee tevens voldoende zuivere lucht aanwezig is.

Zonnige kusten en schone stranden
Aan de Middellandse zee en EgeÔsche kusten duurt het zwemseizoen minimaal 6 maanden. Antalya, Alanya, Bodrum, Fethiye, Izmir, etc. zijn een paradijs voor de waterliefhebbers. De gemiddelde temperatuur van het zeewater varieert tussen de 20 en 28 graden Celsius in de maanden mei t/m oktober. De kusten van de Zee van Marmara en de Zwarte Zee bezitten ook vele badplaatsen voor zwemmers en zonaanbidders. Hier is het gemiddelde zeewater temperatuur tussen de 20 en 25 graden Celsius. Ook bezit Turkije talloze natuurstranden, waarop men kilometers lang kan wandelen. Het zachte en dunne zand schijnt ook een genezende werking te bewerkstelligen van reuma en botbreuken bij kleine kinderen.
De stranden en de bodem van het water zijn niet op alle vakantiebestemmingen hetzelfde. Het strandgrond varieert van fijn wit zand tot zwarte kiezelgronden en de bodem van het water is in de ene plaats fijnkiezelig of zanderig en in een andere vakantieplaats kan dit grofkorrelig of iets grote stenen of rotsblokken zijn.

Landen die grenzen aan Turkije
Anno 2002 heeft Turkije 8 buurlanden. Twee landen die aan TraciŽ grenzen en zes landen die aan AnatoliŽ grenzen. Met sommige van deze buurlanden heeft Turkije goede tot zeer goede betrekkingen en met een aantal andere landen neutrale of zelfs slechte politieke verhoudingen.

De landen die grenzen aan Turkije zijn:
Bulgarije
Griekenland
GeorgiŽ
ArmeniŽ
Nachitsjevan, is een exclave van Azerbeidzjan
Iran
Irak
SyriŽ

De relatie tussen Turkije en de landen Bulgarije, GeorgiŽ en Nachitsjewan is in politiek opzicht goed te noemen.
Tussen Turkije en Griekenland bestaat een al decennia lange kritische betrekking, die van tijd tot tijd weleens verslechterd. Het gaat hier met name om het recht, welke Turkije met het verdrag van Montreux heeft verkregen en dat door Griekenland wordt betwist. Met de landen Iran, Irak en SyriŽ is een redelijke politieke relatie, die van tijd tot tijd onder druk staat, vanwege het water uit de Eufraat waarvan deze landen afhankelijk zijn. De bron van dit water ligt in Turkije en met het in gebruik nemen van de AtatŁrkdam is het mogelijk dat Turkije de "kraan" voor deze landen dichtdraait. Daarnaast bestaat het probleem van de Koerden, die ook in deze landen hun onderkomen hebben.

Menu