Aya Sofia
Blauwe Moskee
Bosporus
Dolmabahce Paleis
Galatatoren
Grote Bazaar
Hippodroom
OrtakŲy moskee
Stadsmuur Istanbul
Topkapi Paleis

 

 

 

 

 

 

 

Bosporus - zeestraat - Istanbul - Turkije

De Bosporus is een zeestraat in Turkije die de Zee van Marmara verbindt met de Zwarte Zee en dus ook Europa scheidt van AziŽ. Aan weerszijden van deze zeestraat ligt de stad Istanbul. Op zijn smalst meet de Bosporus 640 meter. De lengte bedraagt 32 kilometer. De diepte varieert van 36 tot 124 meter.

Uit recent onderzoek is vast komen te staan dat de Bosporus is ontstaan na een overweldigende vloedgolf (tsunami), waarbij het water vanuit de Middellandse Zee tot grote hoogte werd opgestuwd, o.a. in de richting van de plaats waar nu de Bosporus ligt.

De relatief smalle landstrook die toen de Zwarte Zee scheidde van de Middellandse Zee werd overstroomd en door de kracht van het  water ontstond gaandeweg de doorgang die wij nu als de zeestraat Bosporus kennen. Vůůr deze overstroming was de Zwarte Zee een meer ter grootte van ongeveer 30% van de huidige afmetingen. Aan de oevers van het toenmalige meer was volop bewoning.

Archeologen hebben allerlei sporen van bewoning gevonden en uit hun onderzoek is vast komen staan dat deze grote overstroming heeft plaats gevonden ongeveer 7600 jaar geleden, toen temperatuurverhoging ten gevolge van klimaatverandering veel ijs uit de kleine ijstijd het water in de zeeŽn sterk deed stijgen. De archeologen en in hun kielzog Bijbeldeskundigen en andere geschiedkundigen, buigen zich nu over de vraag of deze overstroming heeft geleid tot legendevorming waaruit het verhaal van de Ark van Noach is voortgekomen. Ook in de Soemerische wereld bestaan verhalen die plaats zouden hebben gevonden in hun lang vervlogen geschiedenis waarin ook sprake was van enorme overstromingen.

Het vrije scheepvaartverkeer door de Bosporus is steeds van groot belang geweest voor de grote mogendheden, met name voor Rusland. Hoewel de Bosporus tot het Turkse territorium behoort, is internationaal overeengekomen dat doorvaart voor alle mogendheden geoorloofd is.

 

Menu